U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od 10 dana od dana kada Vam je roba isporučena.
Odustankom od ugovora oslobađate se svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.
Vaša izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste nam je poslali.